Werkwijze zwemexamens


Rob Sports werkt met een Internet Leerlingvolgsysteem. Door middel van dit systeem worden ouders en kinderen op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en voortgang van de zwemlessen. Scores worden regelmatig bijgewerkt maar niet volgens een vaste frequentie. Via de persoonlijke pagina van ieder kind worden de vorderingen in beeld gebracht en zijn de verschillende onderdelen gekoppeld aan een technische toelichting. Wanneer alle onderdelen een voldoende scoren, dan gaat een leerling naar de volgende lesgroep. Leerlingen die in de afzwemgroepen voor de zwemdiploma’s A, B of C zwemmen en alles voldoende scoren, ontvangen een uitnodiging voor het eerst volgende zwemexamen.

Het kan voorkomen dat nog niet alle scores zijn beoordeeld. Dit is ook nog niet nodig wanneer de algemene indruk van een leerling is dat het examenniveau voor het komende examen nog niet is bereikt.

Wanneer er nog 1 of 2 eindtermen als bijna voldoende worden beoordeeld dan zal de lesgever in de laatste periode voor de “sluitingsdatum” extra aandacht gaan geven aan deze specifieke onderdelen.

U kunt erop rekenen dat wij zeer zorgvuldig met de beoordelingen omgaan. Ook wij willen graag dat een kind goed op het examen is voorbereid en dat het een feest is om aan het diploma zwemmen deel te nemen.

De beoordeling van alle onderdelen gaat tot en met de donderdag twee dagen voor het examen.

In verband met onze voorbereiding van het examen en het produceren van de zwemdiploma’s worden er na de sluitingsdatum van de beoordeling geen scores meer aangepast en worden er geen kinderen meer aan de examenlijst toegevoegd.

Voor vragen kunt u terecht bij de administratie van de zwemschool, of stuur een E-mail.