AVG

AVG Privacybeleid

GDPR / Algemene Verordening Gegevensbescherming

                                                                                                                  Privacyverklaring & Disclaimer

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

VERZENDING VAN UW GEGEVENS GEBEURT VEILIG

Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden. U kunt dit zien doordat er voor ons webadres een groen slotje staat en 'https'.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Rob Sports, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Rob Sports en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Rob Sports worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven.  Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Rob Sports. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Rob Sports.

UW AKKOORD

Door het inzenden van uw gegevens geeft u ons uw akkoord voor het verwerken van uw gegevens zoals hierboven beschreven staat bij 'doeleinden van de gegevensverwerking'.

OPSLAG VAN UW GEGEVENS

Zolang er een overeenkomst met ons bestaat, bewaren wij zorgvuldig uw gegevens in ons klantbeheersysteem. Als een overeenkomst eindigt dan verwijderen wij de persoonsgegevens na 12 maanden uit ons klantbeheersysteem, tenzij er van rechtswege een bewaarplicht geldt zoals voor contracten.

INZAGE EN CORRECTIE PERSOONSGEGEVENS

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft als betrokkene het recht om een verzoek in te dienen om de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren, te laten wissen of te minimaliseren. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan . Conform de AVG zullen wij het verzoek in behandeling nemen.

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor, echter conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, deze privacyverklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

HEEFT U VRAGEN OF EEN KLACHT?

Wij doen er alles aan om de privacy van betrokkenen te borgen en de persoonsgegevens die wij verzamelen rechtmatig te verwerken en goed te beschermen. Mocht u hier toch vragen over hebben of  over onze privacyverklaring in het algemeen, dan kunt u een e-mail sturen naar .

Identiteit van de verwerker:

Zwemschool Rob Sports
Zuidenveld 127
9406 LK Assen
T (0592) 373625
KvK 04041981
BTW 8012.40.852.B01